درباره ما

شرکت راهکارپویا، ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات

راهکار هوشمند محصولی از شرکت راهکارپویا میباشد که به منظور هوشمندسازی معادن و ارتقاء سطح معادن ایران به لول 4 طراحی و ارائه شده است. در تولید سامانه مدیریتی معادن "راهکار هوشمند" از الگوریتم های یادگیری ماشین (Machine Learning) و گزارشات هوش تجاری (BI) برای ارائه محصولی ارزشمند بهره برده شده است.

شرکت فناوری اطلاعات راهکار پویا با هدف ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات به شرکت های داخلی و خارجی، کار خود را از سال 95 آغاز نمود. در این راه سعی بر آن داریم تا خالق پروژه های درخشانی باشیم. بر این مهم آگاهیم که تجربه در کنار دانش می تواند بهترین خروجی را داشته باشد، پس بر آن هستیم تجربه تخصصی حاصل شده از صرف سالیان در پروژه های بزرگ کشوری را به همراه دانش روز برای پیشرفت پروژه ها به کار گیریم تا به موفقیت جمعی برسیم.

در این راه با شما هستیم تا به لطف خداوند بهترین ها رقم خورد ...

آشنایی بیشتر با راهکارپویا