نرم افزار دیتاماین (DataMine) چیست؟

نرم افزار دیتاماین (DataMine) چیست؟

مدت زمان تقریبی مطالعه : 6 دقیقه
895 بازدید

نرم افزار DATAMINE STUDIO توسط Mineral Industries Computing تهیه شده است. کاربرد این نرم افزار در مرتب کردن داده های ذخایر در حالت دو بعدی، سه بعدی، مدلسازی و طراحی معادن است. این برنامه برای ذخایر مختلف مانند رگه ای، لایه ای و توده ای مورد استفاده دارد. از دیگر قسمت های این نرم افزار می توان به زمین آمار، برنامه ریزی و طراحی معادن در مراحل مختلف اشاره کرد. در ضمن ویرایش جدید DATAMINE می تواند با عکس های طبیعی که از معدن گرفته شده است کار نماید.

 

 

DATAMINE مي تواند با عکس هاي طبيعي که از معدن گرفته شده است کار نمايد. اين نرم افزار توانايي آن را دارد که با دريافت اطلاعات گمانه هاي اکتشافي و تجزيه تحليل آنها و با توجه به توزيع عيار ماده معدني مورد نظر ،محدوده توده ماده معدني را مشخص کرده وطرح استخراجي مناسب با آن توده ماده معدني را ارائه دهد.امکان محاسبات زمين آماري نيز در اين نرم افزار وجود دارد.بنابر اين مي توان بطور خلاصه به مهمترين کاربردهاي اين نرم افزار به شرح ذيل اشاره نمود:طراحي وزمان بندي توليد در معادن روباز ،تعيين پيت نهايي معدن، تعيين push back ، بهينه سازي stock pil و....اين نرم افزار قابليت بسيار بالايي در طراحي دارد و از فضاي گرافيکي بسيار مناسبي برخوردار است. به عبارتي اين نرم افزار جوابگوي بسياري از نياز هاي مهندسي در بخش تحليل، طراحي و برنامه ريزي مي باشد. به همين دليل علي رغم قيمت بالا کاربرد گسترده اي پيدا کرده و به نرم افزاري عمومي تبديل شده است. اين نرم افزار تحت محيط سيستم عامل Windows اجرا مي گردد.

مهمترین کاربردهای نرم‌افزار DataMine:
مطالعات اکتشافی، زمین شناسی، مکانیک سنگی، مدلسازی ژئوشیمی ، پهنه بندي كانسار بر اساس توزيع فضايي عيار كانسنگ

طراحی معادن روباز و زیرزمینی ، برنامه‌ریزی تولید ، تعیین محدوده نهایی معدن (پیت) و تعیین پوشبک ها

برخی از ویژگی های نرم افزار DataMine :

الف- وارد کردن اطلاعات خام چال های اکتشافی اعم از عیار مغره ها، طول و مکان قرارگیری هر مغزه، نقاط توپوگرافی، شیب و آزیموت چالها، و ...
ب- اتصال اطلاعات در مرحله اول به یکدیگر و تولید چالهای اکتشافی بصورت سه بعدی.
پ- کمپوزیت کردن
ت- ساختن مدل سه بعدی ماده معدنی و باطله با توجه به اطلاعات موجود.
ث- بدست آوردن یکسری اطلاعات آماری از مدل سه بعدی.
ج- بلوک بندی و تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از روشهای؛ نردیکترین همسایگی، عکس مجذور فاصله، و کریجینگ.
چ- بلوک بندی باطله.
ح- تخمین ذخیره با استفاده از بلوکها یا چالهای اکتشافی.
خ- طراحی رمپ و جاده و پیت

الف- وارد کردن اطلاعات خام چالهای اکتشافی اعم از عیار مغره ها، طول و مکان قرارگیری هر مغزه، نقاط توپوگرافی، شیب و آزیموت چالها، و ...
ب- اتصال اطلاعات در مرحله اول به یکدیگر و تولید چالهای اکتشافی بصورت سه بعدی.
پ- کمپوزیت کردن
ت- ساختن مدل سه بعدی ماده معدنی و باطله با توجه به اطلاعات موجود.
ث- بدست آوردن یکسری اطلاعات آماری از مدل سه بعدی.
ج- بلوک بندی و تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از روشهای؛ نردیکترین همسایگی، عکس مجذور فاصله، و کریجینگ.
چ- بلوک بندی باطله.
ح- تخمین ذخیره با استفاده از بلوکها یا چالهای اکتشافی.
خ- طراحی رمپ و جاده و پیت

برگرفته شده از mineexploration.blog.ir

 

الف- وارد کردن اطلاعات خام چالهای اکتشافی اعم از عیار مغره ها، طول و مکان قرارگیری هر مغزه، نقاط توپوگرافی، شیب و آزیموت چالها، و ...
ب- اتصال اطلاعات در مرحله اول به یکدیگر و تولید چالهای اکتشافی بصورت سه بعدی.
پ- کمپوزیت کردن
ت- ساختن مدل سه بعدی ماده معدنی و باطله با توجه به اطلاعات موجود.
ث- بدست آوردن یکسری اطلاعات آماری از مدل سه بعدی.
ج- بلوک بندی و تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از روشهای؛ نردیکترین همسایگی، عکس مجذور فاصله، و کریجینگ.
چ- بلوک بندی باطله.
ح- تخمین ذخیره با استفاده از بلوکها یا چالهای اکتشافی.
خ- طراحی رمپ و جاده و پیت

برگرفته شده از mineexploration.blog.ir
الف- وارد کردن اطلاعات خام چالهای اکتشافی اعم از عیار مغره ها، طول و مکان قرارگیری هر مغزه، نقاط توپوگرافی، شیب و آزیموت چالها، و ...
ب- اتصال اطلاعات در مرحله اول به یکدیگر و تولید چالهای اکتشافی بصورت سه بعدی.
پ- کمپوزیت کردن
ت- ساختن مدل سه بعدی ماده معدنی و باطله با توجه به اطلاعات موجود.
ث- بدست آوردن یکسری اطلاعات آماری از مدل سه بعدی.
ج- بلوک بندی و تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از روشهای؛ نردیکترین همسایگی، عکس مجذور فاصله، و کریجینگ.
چ- بلوک بندی باطله.
ح- تخمین ذخیره با استفاده از بلوکها یا چالهای اکتشافی.
خ- طراحی رمپ و جاده و پیت

برگرفته شده از mineexploration.blog.ir
الف- وارد کردن اطلاعات خام چالهای اکتشافی اعم از عیار مغره ها، طول و مکان قرارگیری هر مغزه، نقاط توپوگرافی، شیب و آزیموت چالها، و ...
ب- اتصال اطلاعات در مرحله اول به یکدیگر و تولید چالهای اکتشافی بصورت سه بعدی.
پ- کمپوزیت کردن
ت- ساختن مدل سه بعدی ماده معدنی و باطله با توجه به اطلاعات موجود.
ث- بدست آوردن یکسری اطلاعات آماری از مدل سه بعدی.
ج- بلوک بندی و تخمین عیار ماده معدنی با استفاده از روشهای؛ نردیکترین همسایگی، عکس مجذور فاصله، و کریجینگ.
چ- بلوک بندی باطله.
ح- تخمین ذخیره با استفاده از بلوکها یا چالهای اکتشافی.
خ- طراحی رمپ و جاده و پیت

برگرفته شده از mineexploration.blog.ir